MULTICOM početna stranica
MULTICOM : Internet solucije
O namaUslugeWeb hostingPodrškaPartner programKontaktNarudžba
  Multicom > Uslovi korištenja
 Uslovi korištenja 
 

Kompletiranje i slanje narudžbe putem Interneta ili pošte, naručivanje telefonom, naručivanje lično i/ili konekcija/pristup serveru i postavljanje/prenos dokumenata podrazumijeva/znači da je Korisnik prihvatio i saglasan je sa uslovima i principima poslovanja definisanim u ovom dokumentu.

Multicom je posvećen pružanju najkvalitetnijih usluga. Uslovi koji slijede su neophodni da bismo osigurali da možemo kontinuirano pružati najbolje moguće usluge svim našim korisnicima dok ujedno zadovoljavamo i pravne i etičke dužnosti.

Ignorisanje bilo kojeg od navedenih uslova je osnova za hitno isključenje servisa bez obavijesti. Multicom ostavlja sebi za pravo da odluči da li je korisnik prekršio neki od navedenih uslova.

Aktivnost koja rezultira suspendiranjem ili isključenjem korisnika može dovesti do trajnog isključenja bez mogućnosti povrata već plaćenih usluga. Žalbe vezane za zloupotrebu servisa će biti ispitane i ukoliko se korisnik pronađe krivim biće hitno isključen.

Da biste prijavili zloupotrebu ili kršenje ovih uslova i pravila, molimo vas kontaktirajte abuse@multicom.ba

Korisnikom se smatra svaka pravna ili fizička osoba koja koristi usluge Multicoma, u što spada korištenje Web servisa, softvera i hardvera.

Davateljem usluga se smatra Multicom doo Tuzla.

Internet servisom (Web paket, Web server, email, FTP i slično) se smatra skup mrežnih usluga i servisa čiji su detalji dostupni na adresi http://www.multicom.ba na dan zakupa/kupovine usluga.

Korisnik koristi usluge i servise na vlastitu odgovornost. Multicom ne daje nikakve garancije i nije odgovoran za eventualne štete koje korisnik može pretrpjeti korištenjem usluga/servisa.

Multicom zadržava pravo da odbije uslugu i/ili pristup usluzi bilo kome, na osnovu vlastitih procjena.

Nelegalna upotreba

Multicomovi serveri se mogu koristiti isključivo za legalne namjene. Prenošenje, smještanje ili distribucija bilo kojih materijala, podataka koji nisu u skladu sa zakonom je zabranjena. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na: materijale zaštićene autorskim pravima, zaštitne znakove, robne marke, poslovne tajne ili druge intelektualne materijale koji se koriste bez ispravne dozvole, materijale koji su uvredljivi, predstavljaju ilegalnu prijetnju ili krše izvozna prava. Primjeri nedopuštenih sadržaja i linkova: piratski softver, hakerski programi ili arhive, "warez" materijali, MP3 i IRC skripte.

Sadržaji za odrasle

Sadržaji za odrasle su dopušteni samo ukoliko korisnik traži posebnu dozvolu od Multicoma za smještaj takvih materijala. Pod sadržajima za odrasle se podrazumjeva: seksualni sadržaji, pornografija i prodaja seks-orijentisane robe. Za dozvolu se obratite na multicom@multicom.ba .

Sigurnost

Narušavanje sigurnosti sistema ili mreže je zabranjeno, a može biti podložno i krivičnom gonjenju. Primjeri uključuju, ali nisu ograničeni na slijedeće: nedopušten pristup, korištenje, skeniranje/testiranje mrežne sigurnosti i mjera zaštite, podataka ili prometa, ometanje drugih korisnika, servera ili mreža, slanje email bombi, pokušaji preopterećivanja mreže i DOS napadi, prisluškivanje TCP-IP paketa.

Serverski resursi

Svaki virtuelni server koji koristi neuobičajeno velike količine resursa (npr. procesorsko vrijeme, memorija i mrežni resursi) će dobiti opciju da doplati za prekoračenja ili da smanji korištenje resursa na dopušteni nivo. Multicom ostavlja sebi za pravo da odluči šta predstavlja korištenje neuobičajeno velikih količina resursa.

Chat aplikacije

Multicom ne dopušta korisnicima instalaciju vlastitih chat aplikacija. Chat aplikacije predstavljaju veliko opterećenje za sistem kao i sigurnosni rizik. Multicom u okviru nekih paketa nudi različite Chat aplikacije koje bi trebale zadovoljiti većinu korisnika i omogućiti normalan rad na našim serverima.

Programi u pozadini (background running)

Multicom ne dopušta programe koji rade u pozadini (stalni programi) kao npr. IRC botovi, eggdrop, BitchX, ili bilo koji drugi program koji utiče na normalan rad servera.

IRC

Multicom ne dopušta korištenje bilo kakvih aplikacija i resursa vezanih za IRC ili IRC botove na našim serverima.

Arhiviranje podataka (backup)

Multicom obavlja arhiviranje podataka na svim serverima da bi osigurao da se važni podaci ne izgube. Multicom NIJE odgovoran za izgubljenje podatke, vrijeme, profit ili bilo koje štete nastale greškom u uređaju za arhiviranje. Multicom preporučuje korisnicima da i pored našeg arhiviranja i sami čuvaju arhivu svojih podataka na drugom mjestu.

Odgovornosti

Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti koje dolaze sa njegovog virtualnog servera, ukoliko ne dokaže da je žrtva vanjskog hakerskog napada. Korisnik je odgovoran za sigurnost svog korisničkog imena i šifre (username i password). Klijent preuzima odgovornost za sve materijale na svom virtualnom serveru koje je postavio neko drugi (npr. korištenjem upload skripti). Korištenje Multicomovih usluga zahtijeva određeni nivo znanja korištenja Interneta, protokola i softvera (npr. kreiranje web stranica, korištenje FTP-a, CGI skripti, Perla, Emaila). Korisnik potvrđuje da posjeduje neophodno znanje za korištenje Multicomovih usluga. Korisnik se slaže da Multicom nije odgovoran da omogući potrebno znanje korisniku ili podršku za ne-specifične Multicomove usluge.

Neželjeni komercijalni email - SPAM

Spam ili slanje masovnih neželjenih email poruke, od ili kroz Multicomove servere ili koristeći adresu koja je na Multicomovom server je STROGO zabranjeno. Ukoliko koristite usluge nekog drugog ISP-a da biste slali SPAM, a povratna adresa je na Multicomovim serverima smatraće se da kršite ovo pravilo. Korisnici koji budu nađeni krivima za SPAM će hitno biti isključeni, bez obavijesti. Korisnik prihvaća opće prihvaćenu definiciju SPAM poruka koja se nalazi na adresi http://spam.abuse.net.

Zloupotreba servera

Svaki pokušaj da se nanese šteta Multicomovim serverima ili korisnicima Multicoma je strogo zabranjen. Pridržavamo pravo da isključimo hitno bilo kojeg korisnika kojeg pronađemo krivim.

Distribucija mp3 zapisa

Distribucija svih vrsta mp3 zapisa je zabranjena. Ovo uključuje i mp3 zapise za koje je vlasnik/autor materijala dao dozvolu za postavljanje na server.

Distribucija softvera

Distribucija softvera je dopuštena samo ukoliko korisnik traži posebnu dozvolu od Multicoma za smještaj takvih materijala. Za dozvolu se obratite na multicom@multicom.ba .

Akcije koje će Multicom poduzeti

Ukoliko korisnik ne prati i ne poštuje bilo koji od navedenih uslova i pravila može biti isključen. Multicom zadržava pravo da isključi bilo kojeg korisnika bez prethodne najave.

Kada Multicom pronađe korisnika koji krši ova pravila, Multicom će pokrenuti istragu. Tokom istrage Multicom može ograničiti pristup korisnika servisima kako bi spriječio moguće daljnje nedozvoljene aktivnosti. Zavisno od korisnikovog prekršaja pravila Multicom može po svojoj volji ograničiti, suspendirati ili isključiti korisnikove serveri i/ili pokrenuti druge prave postupke. Ukoliko je takvo kršenje pravila kriminalna radnja, Multicom će obavijestiti nadležne pravne institucije o tome.

Multicom ne vrši povrat novca zbog suspendiranja ili isključenja korisnikovih servisa koji su nastali zbog kršenja ovih pravila.

Multicom opovrgava sve tvrdnje ili garancije da su usluge Multicoma bez greške, sigurne ili neprekidne. Multicom i njegovi partneri ne mogu se smatrati krivima za bilo koje štete nastale direktnim ili indirektnim korištenjem Multicomovih usluga.

Promjene uslova korištenja

Multicom zadržava pravo da doda, obriše ili promijeni bilo koji uslov korištenja bilo kada bez prethodne najave.

 
 
 Mapa stranica | O nama |  Usluge |  Podrška |  Kontakt
 © 1998-2007 Multicom WEB apps & hosting, LEFTOR d.o.o. Tuzla | Privatnost | Uslovi korištenja